1

Animație arhitectură

 

 

Valori

Galerie Foto

 

  

Newsletter

Un proiect de locuire inteligentă

 

• O arhitectură sustenabilă;

• O combinație elegantă între modul de locuire, sistemul contemporan de lucru și investiția în timpul liber clădită pe conceptele moderne de flexibilitate și adaptivitate;

• Un mod eficient de mediere a relației dintre spațiul public și cel privat;

• Un sistem inteligent de management al serviciilor adiacente bazat pe utilizarea tehnologiilor și echipamentelor de ultimă generație;

• O relație corectă între oameni, spațiu, servicii și informație.

 

03 La Pini statice mari 0004 final

Un mod original de gândire a spațiului construit

 

conceput ca proces,
                   
nu ca aglomerare de obiecte;

al cărui atribut fundamental este performanța, înțeleasă ca:

                   - expresie vizuală,

                   - inginerie aplicată,

                   - valorificare a informație.

Un mod original de management al locuirii

 

fundamentat pe o structură "rizomaticăce are competența și cunoștintele necesare pentru a prelua și coordona externalizarea serviciilor administrative ale rezidenților;

 

și care ajutat de mutațiile din domeniul tehnologiei are capacitatea de a răspunde așteptărilor unei comunități cu nevoi diferite, cu experiențe culturale puternic interconectate, asigurând un management total al calității.

 

Proiectul propus de Cris-Crisco se adresează celor care au o viziune asupra propriului viitor, îi înțeleg discontinuitățile, îi acceptă provocările și au curajul de a-l construi. Nu așteaptă și nu acceptă să-l modeleze alții pentru ei. Se adresează celor care știu că ipotezele, algoritmul, formulele ce stau la temelia unui succes astăzi nu conduc către succes și mâine. Se adresează celor ce sunt într-o competiție necruțătoare cu ei înșiși, cu timpul, cu opotunitățile pe care mecanismul imaginației umane le conturează, având certitudinea că spațiul poate fi unul dintre cei mai puternici aliați.

În acest context Cris-Crisco oferă soluții ingenioase de adaptare a geometriei și materialității locuirii la stilul de viață al fiecărui membru al complexului. Proiectul permite o explorare neconvențională a spațiului, a luminii, a materialelor. Ceea ce se oferă nu este neapărat o soluție finală de locuire ci oportunitatea unor comenzi deschise capabile de continue modificări ulterioare.