Servicii

- Serviciile de administrare și mentenanță ale spațiilor publice ce aparțin complexului "La Pini - Crisco Residence" vor fi asigurate de Cris-Crisco.

- La solicitarea membrilor complexului, Cris-Crisco poate asigura administrarea și mentenanța spațiilor private prin sistemul de externalizare a serviciilor.

 

 

Experiența constructorului, inclusiv a colectivului de proiectare și execuție, dobândită în lucrări anterioare, executate în țară și în străinătate, precum și hotărârea de a asigura un înalt grad de confort au făcut să se proiecteze sisteme moderne de asigurare a utilităților.

apa – se filtrează după captare, se stochează în recipienți cu pereți argintați și se refiltrează înainte de trimitere spre utilizare;

energia electrică – complexul „La Pini – Crisco Residence” va avea, suplimentar față de conectarea la sistemul de distribuție, un post-trafo modern, cu randament ridicat și nepoluant, care să compenseze eventualele variații de tensiune;

agentul termic pentru încălzire este gazul metan din rețeaua publică de distribuție; încălzirea propriu-zisă se poate executa fie centralizat (cu contorizare individuală) fie prin centrale proprii;

tubulatura 220 V + curenți slabi - în conformitate cu dimensionarea și compartimentarea solicitate de fiecare membru al „La Pini– Crisco Residence” propunem scheme electrice, pentru internet, telefonie, cablu tv și sonorizare, astfel încât să se evite calvarul modificărilor ulterioare și inestetica dată de cablurile din spațiile obișnuite;

securitate – complexul este proiectat cu sisteme de monitorizare video permanentă dar cu respectarea intimității; accesul în complex se face pe baza de sisteme electronice atât pentru membrii complexului cât și pe recomandații acestora;

pre-echipare pentru sisteme de aer condiționat – montajul unităților se face pe zona de circulație (astfel încât să se evite eventualele neplăceri datorate zgomotului), aceasta zonă fiind protejată cu panouri glisante parasolare (cunoscut fiind faptul că la temperaturi mari apar probleme în funcționare);

bucătăriile sau chicinetele vor fi personalizate conform solicitărilor astfel încât să se poată folosi atât gazul metan cât și energia electrică, iar mobilierul să se plieze pe necesitățile funcționale și estetice ale utilizatorilor; la solicitare, se poate amplasa zona de lucru inclusiv tip „insulă” și propunem variante de mobilare și echipare.